Bizim kad�nlara �ok benziyorlar V�DEO

14 Apr

Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Antalya, Bursa'y? evinde devirdiAntalya, Bursa’y? evinde devirdiZirve yar???ndan kopan Bursaspor, ge?en hafta Galatasaray’? yenerek ligin dibinden uzakla?an Antalyaspor’u konuk etti. Konuk ekip ?? puan? yine 3 golle ald?.Kupada avantaj Gen?ler'deKupada avantaj Gen?ler’deT?rkiye Kupas?’nda ?stanbul B.BLD-Gen?lerbirli?i yar? final ilk ma??nda kar?? kar??ya geldi. Ma?ta 1’i penalt?dan iki gol ve 1 de k?rm?z? kart vard?.CHP'de muhtemel liste ba?? adaylarCHP’de muhtemel liste ba?? adaylarK?l??daro?lu, Pazar g?n? Parti Meclisi’ne milletvekili aday listesini sunacak. K?l??daro?lu ?stanbul’dan aday. 101 milletvekilinden 30’unun listeye girmesi bekleniyor.Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.Windows 8'de bilmeniz gereken her?eyWindows 8’de bilmeniz gereken her?eySizin i?in en pop?ler i?letim sistemi Windows’un piyasaya Windows 8 olarak ??kmas? beklenen gelecek i?letim sistemiyle ilgili bilmeniz gereken her?ey.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!Hafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIHafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIT?rkiye, yine so?uk ve ya???l? havan?n etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren s?cakl?klar ?lke genelinde 5 ila 7 derece azalacak. G?n g?n b?lge b?lge hava:A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??l?? i?in son haz?rl?klar?n yap?ld??? ?stanbul Akvaryum’da, rutin temizlik s?ras?nda vakuma kap?l?p 3 dakika nefessiz kalan, 3 Y?ld?z Br?veli dalg??, 7 g?nd?r ya?am m?cadelesi veriyor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.Bug?n 5 yeni film vizyona giriyorBug?n 5 yeni film vizyona giriyorT?rk sinema izleyicisi, bu hafta 5 yeni filmle bulu?uyor. ??te vizyona girecen filmlerin konular? ve fragmanlar?:Filipinler'i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’de bir k?y ?nce yand? sonra sel sular? alt?nda kald?. ?nsanlar can?n?n derdini b?rak?p enkaz alt?ndan e?ya kurtarmaya ?al??t?. ??te o g?r?nt?ler:Tatl?ses Almanya'da ?zel odaya al?nd?Tatl?ses Almanya’da ?zel odaya al?nd?Bir s?re ?nce u?rad??? silahl? sald?r?da yaralanan ?brahim Tatl?ses’in Almanya’daki tedavisi s?r?yor. Tatl?ses yo?un bak?mdan ??kar?ld?. ?zel odaya al?nd?.NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Kosova'n?n lideri 'kad?n tu?general'Kosova’n?n lideri ‘kad?n tu?general’?? y?l ?nce ba??ms?zl???n? ilan eden Kosova’da Meclisi, 36 ya??ndaki Atifete Jahjaga’y? cumhurba?kan? olarak se?ti. B?ylece ?lkedeki siyasi kriz de bitti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!TBMM'de 23. D?nem sona erdiTBMM’de 23. D?nem sona erdi?ki refarandum ve kapsaml? bir anayasa de?i?ikli?i yapan 23. D?nem tarihe ge?ti.. MHP’li ?and?r, ’23. d?nem parlamentosu millete kar?? g?revini yapm??t?r’ dedi.Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Uluslararas? piyasalarda Londra Brent tipi ham petrol?n varil fiyat? 32 ay?n zirvesine ??kt?. Art?? sadece petrolde de?ildi. Alt?n da uluslararas? piyasalarda rekor k?rd?.T?rkiye'nin tercih etti?i oto rengiT?rkiye’nin tercih etti?i oto rengiD?nyada en yayg?n otomobil rengi g?m??. T?rkiye’de ise son be? y?lda trafi?e kayd? yap?lan her iki binek ara?tan birinin ruhsat?nda gri yaz?yor.AK Parti'de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de Erdo?an d???nda hangi isimlerin listeye girdi?i kesin de?il, bir ki?i hari?.

BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:GS ve TS'li taraftarlar? k?zd?racak g?rselGS ve TS’li taraftarlar? k?zd?racak g?rselFenerbah?eli taraftarlar?n sitesi ‘Antu.com’ Galatasaray-Trabzonspor ma?? ?ncesi iki tak?m?n taraftarlar?n? da k?zd?racak bir g?rsel haz?rlad?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis'te istemez?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis’te istemezBa??rt?l? oyuncu yoksa reyting de yok diyebildiniz mi ba??rt?l? ?al??an yoksa al??veri? de yok diyebildiniz mi?Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Mevcut e?itim sistemini ?slah etmekle vakit ?ld?rmeyelim. Askeri e?itim de dahil b?t?n e?itim usullerimizi defaten de?i?tirip yeni bir sistem var etmek zorunday?z.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Genelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhGenelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhMahkeme Ba?kan? Ak?ay, “Mevcut CD’lere g?re de b?yle bir plan yap?lmad??? ve b?yle bir toplant? yap?lmad???n? s?ylemek m?mk?n de?ildir” diyerek, bir darbe plan? yap?ld???n? ve davaya konu seminerin ilintili bir toplant? oldu?u d???ncesi ta??d???n? yans?t?yor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…12 Eyl?l'e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l’e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l darbecilerine soru?turma a?an Savc? Murat Demir, konu?tu. Demir’e g?re dava zamana??m?na girmez. Hukuk?ulara g?re ise durum daha farkl?…NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Erg?n KOB?'lere iki m?jde birden verdiErg?n KOB?’lere iki m?jde birden verdiSanayi ve Ticaret Bakan? Nihat Erg?n, yeni haz?rlad?klar? ‘Geli?en ??letmeler Piyasas? KOB? Destek Program?’ ile borsaya a??lacak KOB?’lere iki m?jde birden verdi.Minik Efe'nin ?l?m?nde bir garip savunmaMinik Efe’nin ?l?m?nde bir garip savunmaGe?en y?l okul tuvaletinde lavabonun k?r?lmas? sonucu bo?az? kesilerek ?len Efe Boz’un ?l?m?yle ilgili Valilik ve Milli E?itim tuhaf bir savunma yapt?.Tunus'ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta cami d???nda sokaklarda namaz k?lmak yasakland?. A??klamada, kanunlara uyulmas?n?n gereklili?i de vurguland?.‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’NATO devralana kadar Libya’daki koalisyon operasyonlar?n? y?neten Genaral Carter Ham, Libya’ya olas? bir kara harekat?yla ilgili ?arp?c? a??klamalarda bulundu.Pe?e, Fransa'da resmen yasaklan?yorPe?e, Fransa’da resmen yasaklan?yorFransa’da kamuya a??k yerlerde pe?e yasa?? pazartesi g?n? resmen ba?l?yor. Fransa’da yakla??k 2 bin kad?n?n pe?e takt??? tahmin ediliyor.Kafkas: R??t?, BJK'ye de?il sana yenildikKafkas: R??t?, BJK’ye de?il sana yenildikGaziantepspor Teknik Direkt?r? Kafkas’tan R??t?’ye ?vg?. Kafkas 3-0 kaybettikleri kupa ma?? sonras? R??t?ye gidip Be?ikta?’a de?il sana yenildik dedi…KKTC'li protestoculardan a??r tahrikKKTC’li protestoculardan a??r tahrikBa?bakan Erdo?an’?n sert tepki g?sterdi?i “Toplumsal Varolu?” mitinglerinin 3’?nc?s? d?n KKTC’nin ba?kenti Lefko?a’da yap?ld?. Mitingde b?y?k olaylar ??kt?.?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rt??lerin de, T?rklerin de i?ine d??t?kleri en b?y?k ??kmaz bu ?lkeyi kendilerine zindan eden, ellerine zincir, ayaklar?na pranga vuranlara kar?? de?il de, bu zincirleri k?ranlara kar?? ?a?k?n ?rdek misali ortak m?cadele verdikleridir.Cihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rCihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rEski Erzincan Ba?savc?s? Cihaner, d?n gazetelerde yer alan foto?raflarla ilgili, “Direnseydim toplumun genelini etkileyebilecek ?ok farkl? sonu?lar olurdu” dedi.

View the original article here

Advertisements

Putin: �yelik yoksa taahh�tte yok

14 Apr

Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Antalya, Bursa'y? evinde devirdiAntalya, Bursa’y? evinde devirdiZirve yar???ndan kopan Bursaspor, ge?en hafta Galatasaray’? yenerek ligin dibinden uzakla?an Antalyaspor’u konuk etti. Konuk ekip ?? puan? yine 3 golle ald?.Kupada avantaj Gen?ler'deKupada avantaj Gen?ler’deT?rkiye Kupas?’nda ?stanbul B.BLD-Gen?lerbirli?i yar? final ilk ma??nda kar?? kar??ya geldi. Ma?ta 1’i penalt?dan iki gol ve 1 de k?rm?z? kart vard?.CHP'de muhtemel liste ba?? adaylarCHP’de muhtemel liste ba?? adaylarK?l??daro?lu, Pazar g?n? Parti Meclisi’ne milletvekili aday listesini sunacak. K?l??daro?lu ?stanbul’dan aday. 101 milletvekilinden 30’unun listeye girmesi bekleniyor.Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.Windows 8'de bilmeniz gereken her?eyWindows 8’de bilmeniz gereken her?eySizin i?in en pop?ler i?letim sistemi Windows’un piyasaya Windows 8 olarak ??kmas? beklenen gelecek i?letim sistemiyle ilgili bilmeniz gereken her?ey.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!Hafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIHafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIT?rkiye, yine so?uk ve ya???l? havan?n etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren s?cakl?klar ?lke genelinde 5 ila 7 derece azalacak. G?n g?n b?lge b?lge hava:A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??l?? i?in son haz?rl?klar?n yap?ld??? ?stanbul Akvaryum’da, rutin temizlik s?ras?nda vakuma kap?l?p 3 dakika nefessiz kalan, 3 Y?ld?z Br?veli dalg??, 7 g?nd?r ya?am m?cadelesi veriyor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.Bug?n 5 yeni film vizyona giriyorBug?n 5 yeni film vizyona giriyorT?rk sinema izleyicisi, bu hafta 5 yeni filmle bulu?uyor. ??te vizyona girecen filmlerin konular? ve fragmanlar?:Filipinler'i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’de bir k?y ?nce yand? sonra sel sular? alt?nda kald?. ?nsanlar can?n?n derdini b?rak?p enkaz alt?ndan e?ya kurtarmaya ?al??t?. ??te o g?r?nt?ler:Tatl?ses Almanya'da ?zel odaya al?nd?Tatl?ses Almanya’da ?zel odaya al?nd?Bir s?re ?nce u?rad??? silahl? sald?r?da yaralanan ?brahim Tatl?ses’in Almanya’daki tedavisi s?r?yor. Tatl?ses yo?un bak?mdan ??kar?ld?. ?zel odaya al?nd?.NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Kosova'n?n lideri 'kad?n tu?general'Kosova’n?n lideri ‘kad?n tu?general’?? y?l ?nce ba??ms?zl???n? ilan eden Kosova’da Meclisi, 36 ya??ndaki Atifete Jahjaga’y? cumhurba?kan? olarak se?ti. B?ylece ?lkedeki siyasi kriz de bitti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!TBMM'de 23. D?nem sona erdiTBMM’de 23. D?nem sona erdi?ki refarandum ve kapsaml? bir anayasa de?i?ikli?i yapan 23. D?nem tarihe ge?ti.. MHP’li ?and?r, ’23. d?nem parlamentosu millete kar?? g?revini yapm??t?r’ dedi.Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Uluslararas? piyasalarda Londra Brent tipi ham petrol?n varil fiyat? 32 ay?n zirvesine ??kt?. Art?? sadece petrolde de?ildi. Alt?n da uluslararas? piyasalarda rekor k?rd?.T?rkiye'nin tercih etti?i oto rengiT?rkiye’nin tercih etti?i oto rengiD?nyada en yayg?n otomobil rengi g?m??. T?rkiye’de ise son be? y?lda trafi?e kayd? yap?lan her iki binek ara?tan birinin ruhsat?nda gri yaz?yor.AK Parti'de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de Erdo?an d???nda hangi isimlerin listeye girdi?i kesin de?il, bir ki?i hari?.

BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:GS ve TS'li taraftarlar? k?zd?racak g?rselGS ve TS’li taraftarlar? k?zd?racak g?rselFenerbah?eli taraftarlar?n sitesi ‘Antu.com’ Galatasaray-Trabzonspor ma?? ?ncesi iki tak?m?n taraftarlar?n? da k?zd?racak bir g?rsel haz?rlad?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis'te istemez?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis’te istemezBa??rt?l? oyuncu yoksa reyting de yok diyebildiniz mi ba??rt?l? ?al??an yoksa al??veri? de yok diyebildiniz mi?Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Mevcut e?itim sistemini ?slah etmekle vakit ?ld?rmeyelim. Askeri e?itim de dahil b?t?n e?itim usullerimizi defaten de?i?tirip yeni bir sistem var etmek zorunday?z.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Genelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhGenelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhMahkeme Ba?kan? Ak?ay, “Mevcut CD’lere g?re de b?yle bir plan yap?lmad??? ve b?yle bir toplant? yap?lmad???n? s?ylemek m?mk?n de?ildir” diyerek, bir darbe plan? yap?ld???n? ve davaya konu seminerin ilintili bir toplant? oldu?u d???ncesi ta??d???n? yans?t?yor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…12 Eyl?l'e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l’e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l darbecilerine soru?turma a?an Savc? Murat Demir, konu?tu. Demir’e g?re dava zamana??m?na girmez. Hukuk?ulara g?re ise durum daha farkl?…NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Erg?n KOB?'lere iki m?jde birden verdiErg?n KOB?’lere iki m?jde birden verdiSanayi ve Ticaret Bakan? Nihat Erg?n, yeni haz?rlad?klar? ‘Geli?en ??letmeler Piyasas? KOB? Destek Program?’ ile borsaya a??lacak KOB?’lere iki m?jde birden verdi.Minik Efe'nin ?l?m?nde bir garip savunmaMinik Efe’nin ?l?m?nde bir garip savunmaGe?en y?l okul tuvaletinde lavabonun k?r?lmas? sonucu bo?az? kesilerek ?len Efe Boz’un ?l?m?yle ilgili Valilik ve Milli E?itim tuhaf bir savunma yapt?.Tunus'ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta cami d???nda sokaklarda namaz k?lmak yasakland?. A??klamada, kanunlara uyulmas?n?n gereklili?i de vurguland?.‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’NATO devralana kadar Libya’daki koalisyon operasyonlar?n? y?neten Genaral Carter Ham, Libya’ya olas? bir kara harekat?yla ilgili ?arp?c? a??klamalarda bulundu.Pe?e, Fransa'da resmen yasaklan?yorPe?e, Fransa’da resmen yasaklan?yorFransa’da kamuya a??k yerlerde pe?e yasa?? pazartesi g?n? resmen ba?l?yor. Fransa’da yakla??k 2 bin kad?n?n pe?e takt??? tahmin ediliyor.Kafkas: R??t?, BJK'ye de?il sana yenildikKafkas: R??t?, BJK’ye de?il sana yenildikGaziantepspor Teknik Direkt?r? Kafkas’tan R??t?’ye ?vg?. Kafkas 3-0 kaybettikleri kupa ma?? sonras? R??t?ye gidip Be?ikta?’a de?il sana yenildik dedi…KKTC'li protestoculardan a??r tahrikKKTC’li protestoculardan a??r tahrikBa?bakan Erdo?an’?n sert tepki g?sterdi?i “Toplumsal Varolu?” mitinglerinin 3’?nc?s? d?n KKTC’nin ba?kenti Lefko?a’da yap?ld?. Mitingde b?y?k olaylar ??kt?.?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rt??lerin de, T?rklerin de i?ine d??t?kleri en b?y?k ??kmaz bu ?lkeyi kendilerine zindan eden, ellerine zincir, ayaklar?na pranga vuranlara kar?? de?il de, bu zincirleri k?ranlara kar?? ?a?k?n ?rdek misali ortak m?cadele verdikleridir.Cihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rCihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rEski Erzincan Ba?savc?s? Cihaner, d?n gazetelerde yer alan foto?raflarla ilgili, “Direnseydim toplumun genelini etkileyebilecek ?ok farkl? sonu?lar olurdu” dedi.

View the original article here

�ehir e�kiyalar� kafe bast� / V�DEO

14 Apr

Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Antalya, Bursa'y? evinde devirdiAntalya, Bursa’y? evinde devirdiZirve yar???ndan kopan Bursaspor, ge?en hafta Galatasaray’? yenerek ligin dibinden uzakla?an Antalyaspor’u konuk etti. Konuk ekip ?? puan? yine 3 golle ald?.Kupada avantaj Gen?ler'deKupada avantaj Gen?ler’deT?rkiye Kupas?’nda ?stanbul B.BLD-Gen?lerbirli?i yar? final ilk ma??nda kar?? kar??ya geldi. Ma?ta 1’i penalt?dan iki gol ve 1 de k?rm?z? kart vard?.CHP'de muhtemel liste ba?? adaylarCHP’de muhtemel liste ba?? adaylarK?l??daro?lu, Pazar g?n? Parti Meclisi’ne milletvekili aday listesini sunacak. K?l??daro?lu ?stanbul’dan aday. 101 milletvekilinden 30’unun listeye girmesi bekleniyor.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.Windows 8'de bilmeniz gereken her?eyWindows 8’de bilmeniz gereken her?eySizin i?in en pop?ler i?letim sistemi Windows’un piyasaya Windows 8 olarak ??kmas? beklenen gelecek i?letim sistemiyle ilgili bilmeniz gereken her?ey.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!Hafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIHafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIT?rkiye, yine so?uk ve ya???l? havan?n etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren s?cakl?klar ?lke genelinde 5 ila 7 derece azalacak. G?n g?n b?lge b?lge hava:A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??l?? i?in son haz?rl?klar?n yap?ld??? ?stanbul Akvaryum’da, rutin temizlik s?ras?nda vakuma kap?l?p 3 dakika nefessiz kalan, 3 Y?ld?z Br?veli dalg??, 7 g?nd?r ya?am m?cadelesi veriyor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.Bug?n 5 yeni film vizyona giriyorBug?n 5 yeni film vizyona giriyorT?rk sinema izleyicisi, bu hafta 5 yeni filmle bulu?uyor. ??te vizyona girecen filmlerin konular? ve fragmanlar?:Filipinler'i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’de bir k?y ?nce yand? sonra sel sular? alt?nda kald?. ?nsanlar can?n?n derdini b?rak?p enkaz alt?ndan e?ya kurtarmaya ?al??t?. ??te o g?r?nt?ler:Tatl?ses Almanya'da ?zel odaya al?nd?Tatl?ses Almanya’da ?zel odaya al?nd?Bir s?re ?nce u?rad??? silahl? sald?r?da yaralanan ?brahim Tatl?ses’in Almanya’daki tedavisi s?r?yor. Tatl?ses yo?un bak?mdan ??kar?ld?. ?zel odaya al?nd?.NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Kosova'n?n lideri 'kad?n tu?general'Kosova’n?n lideri ‘kad?n tu?general’?? y?l ?nce ba??ms?zl???n? ilan eden Kosova’da Meclisi, 36 ya??ndaki Atifete Jahjaga’y? cumhurba?kan? olarak se?ti. B?ylece ?lkedeki siyasi kriz de bitti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!TBMM'de 23. D?nem sona erdiTBMM’de 23. D?nem sona erdi?ki refarandum ve kapsaml? bir anayasa de?i?ikli?i yapan 23. D?nem tarihe ge?ti.. MHP’li ?and?r, ’23. d?nem parlamentosu millete kar?? g?revini yapm??t?r’ dedi.AK Parti'de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de Erdo?an d???nda hangi isimlerin listeye girdi?i kesin de?il, bir ki?i hari?.T?rkiye'nin tercih etti?i oto rengiT?rkiye’nin tercih etti?i oto rengiD?nyada en yayg?n otomobil rengi g?m??. T?rkiye’de ise son be? y?lda trafi?e kayd? yap?lan her iki binek ara?tan birinin ruhsat?nda gri yaz?yor.Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Uluslararas? piyasalarda Londra Brent tipi ham petrol?n varil fiyat? 32 ay?n zirvesine ??kt?. Art?? sadece petrolde de?ildi. Alt?n da uluslararas? piyasalarda rekor k?rd?.

BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:GS ve TS'li taraftarlar? k?zd?racak g?rselGS ve TS’li taraftarlar? k?zd?racak g?rselFenerbah?eli taraftarlar?n sitesi ‘Antu.com’ Galatasaray-Trabzonspor ma?? ?ncesi iki tak?m?n taraftarlar?n? da k?zd?racak bir g?rsel haz?rlad?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis'te istemez?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis’te istemezBa??rt?l? oyuncu yoksa reyting de yok diyebildiniz mi ba??rt?l? ?al??an yoksa al??veri? de yok diyebildiniz mi?Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz??DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.Hangi insan? nas?l e?itmeli?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Mevcut e?itim sistemini ?slah etmekle vakit ?ld?rmeyelim. Askeri e?itim de dahil b?t?n e?itim usullerimizi defaten de?i?tirip yeni bir sistem var etmek zorunday?z.Genelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhGenelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhMahkeme Ba?kan? Ak?ay, “Mevcut CD’lere g?re de b?yle bir plan yap?lmad??? ve b?yle bir toplant? yap?lmad???n? s?ylemek m?mk?n de?ildir” diyerek, bir darbe plan? yap?ld???n? ve davaya konu seminerin ilintili bir toplant? oldu?u d???ncesi ta??d???n? yans?t?yor.SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.12 Eyl?l'e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l’e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l darbecilerine soru?turma a?an Savc? Murat Demir, konu?tu. Demir’e g?re dava zamana??m?na girmez. Hukuk?ulara g?re ise durum daha farkl?…Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…Minik Efe'nin ?l?m?nde bir garip savunmaMinik Efe’nin ?l?m?nde bir garip savunmaGe?en y?l okul tuvaletinde lavabonun k?r?lmas? sonucu bo?az? kesilerek ?len Efe Boz’un ?l?m?yle ilgili Valilik ve Milli E?itim tuhaf bir savunma yapt?.NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Erg?n KOB?'lere iki m?jde birden verdiErg?n KOB?’lere iki m?jde birden verdiSanayi ve Ticaret Bakan? Nihat Erg?n, yeni haz?rlad?klar? ‘Geli?en ??letmeler Piyasas? KOB? Destek Program?’ ile borsaya a??lacak KOB?’lere iki m?jde birden verdi.‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’NATO devralana kadar Libya’daki koalisyon operasyonlar?n? y?neten Genaral Carter Ham, Libya’ya olas? bir kara harekat?yla ilgili ?arp?c? a??klamalarda bulundu.Tunus'ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta cami d???nda sokaklarda namaz k?lmak yasakland?. A??klamada, kanunlara uyulmas?n?n gereklili?i de vurguland?.Cihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rCihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rEski Erzincan Ba?savc?s? Cihaner, d?n gazetelerde yer alan foto?raflarla ilgili, “Direnseydim toplumun genelini etkileyebilecek ?ok farkl? sonu?lar olurdu” dedi.Kafkas: R??t?, BJK'ye de?il sana yenildikKafkas: R??t?, BJK’ye de?il sana yenildikGaziantepspor Teknik Direkt?r? Kafkas’tan R??t?’ye ?vg?. Kafkas 3-0 kaybettikleri kupa ma?? sonras? R??t?ye gidip Be?ikta?’a de?il sana yenildik dedi…KKTC'li protestoculardan a??r tahrikKKTC’li protestoculardan a??r tahrikBa?bakan Erdo?an’?n sert tepki g?sterdi?i “Toplumsal Varolu?” mitinglerinin 3’?nc?s? d?n KKTC’nin ba?kenti Lefko?a’da yap?ld?. Mitingde b?y?k olaylar ??kt?.Pe?e, Fransa'da resmen yasaklan?yorPe?e, Fransa’da resmen yasaklan?yorFransa’da kamuya a??k yerlerde pe?e yasa?? pazartesi g?n? resmen ba?l?yor. Fransa’da yakla??k 2 bin kad?n?n pe?e takt??? tahmin ediliyor.K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rt??lerin de, T?rklerin de i?ine d??t?kleri en b?y?k ??kmaz bu ?lkeyi kendilerine zindan eden, ellerine zincir, ayaklar?na pranga vuranlara kar?? de?il de, bu zincirleri k?ranlara kar?? ?a?k?n ?rdek misali ortak m?cadele verdikleridir.?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!

View the original article here

GNOME 3 yay�nland�

14 Apr

Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Antalya, Bursa'y? evinde devirdiAntalya, Bursa’y? evinde devirdiZirve yar???ndan kopan Bursaspor, ge?en hafta Galatasaray’? yenerek ligin dibinden uzakla?an Antalyaspor’u konuk etti. Konuk ekip ?? puan? yine 3 golle ald?.Kupada avantaj Gen?ler'deKupada avantaj Gen?ler’deT?rkiye Kupas?’nda ?stanbul B.BLD-Gen?lerbirli?i yar? final ilk ma??nda kar?? kar??ya geldi. Ma?ta 1’i penalt?dan iki gol ve 1 de k?rm?z? kart vard?.CHP'de muhtemel liste ba?? adaylarCHP’de muhtemel liste ba?? adaylarK?l??daro?lu, Pazar g?n? Parti Meclisi’ne milletvekili aday listesini sunacak. K?l??daro?lu ?stanbul’dan aday. 101 milletvekilinden 30’unun listeye girmesi bekleniyor.Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.Windows 8'de bilmeniz gereken her?eyWindows 8’de bilmeniz gereken her?eySizin i?in en pop?ler i?letim sistemi Windows’un piyasaya Windows 8 olarak ??kmas? beklenen gelecek i?letim sistemiyle ilgili bilmeniz gereken her?ey.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!Hafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIHafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIT?rkiye, yine so?uk ve ya???l? havan?n etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren s?cakl?klar ?lke genelinde 5 ila 7 derece azalacak. G?n g?n b?lge b?lge hava:A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??l?? i?in son haz?rl?klar?n yap?ld??? ?stanbul Akvaryum’da, rutin temizlik s?ras?nda vakuma kap?l?p 3 dakika nefessiz kalan, 3 Y?ld?z Br?veli dalg??, 7 g?nd?r ya?am m?cadelesi veriyor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.Bug?n 5 yeni film vizyona giriyorBug?n 5 yeni film vizyona giriyorT?rk sinema izleyicisi, bu hafta 5 yeni filmle bulu?uyor. ??te vizyona girecen filmlerin konular? ve fragmanlar?:Filipinler'i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’de bir k?y ?nce yand? sonra sel sular? alt?nda kald?. ?nsanlar can?n?n derdini b?rak?p enkaz alt?ndan e?ya kurtarmaya ?al??t?. ??te o g?r?nt?ler:Tatl?ses Almanya'da ?zel odaya al?nd?Tatl?ses Almanya’da ?zel odaya al?nd?Bir s?re ?nce u?rad??? silahl? sald?r?da yaralanan ?brahim Tatl?ses’in Almanya’daki tedavisi s?r?yor. Tatl?ses yo?un bak?mdan ??kar?ld?. ?zel odaya al?nd?.NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Kosova'n?n lideri 'kad?n tu?general'Kosova’n?n lideri ‘kad?n tu?general’?? y?l ?nce ba??ms?zl???n? ilan eden Kosova’da Meclisi, 36 ya??ndaki Atifete Jahjaga’y? cumhurba?kan? olarak se?ti. B?ylece ?lkedeki siyasi kriz de bitti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!TBMM'de 23. D?nem sona erdiTBMM’de 23. D?nem sona erdi?ki refarandum ve kapsaml? bir anayasa de?i?ikli?i yapan 23. D?nem tarihe ge?ti.. MHP’li ?and?r, ’23. d?nem parlamentosu millete kar?? g?revini yapm??t?r’ dedi.Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Uluslararas? piyasalarda Londra Brent tipi ham petrol?n varil fiyat? 32 ay?n zirvesine ??kt?. Art?? sadece petrolde de?ildi. Alt?n da uluslararas? piyasalarda rekor k?rd?.T?rkiye'nin tercih etti?i oto rengiT?rkiye’nin tercih etti?i oto rengiD?nyada en yayg?n otomobil rengi g?m??. T?rkiye’de ise son be? y?lda trafi?e kayd? yap?lan her iki binek ara?tan birinin ruhsat?nda gri yaz?yor.AK Parti'de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de Erdo?an d???nda hangi isimlerin listeye girdi?i kesin de?il, bir ki?i hari?.

BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:GS ve TS'li taraftarlar? k?zd?racak g?rselGS ve TS’li taraftarlar? k?zd?racak g?rselFenerbah?eli taraftarlar?n sitesi ‘Antu.com’ Galatasaray-Trabzonspor ma?? ?ncesi iki tak?m?n taraftarlar?n? da k?zd?racak bir g?rsel haz?rlad?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis'te istemez?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis’te istemezBa??rt?l? oyuncu yoksa reyting de yok diyebildiniz mi ba??rt?l? ?al??an yoksa al??veri? de yok diyebildiniz mi?Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Mevcut e?itim sistemini ?slah etmekle vakit ?ld?rmeyelim. Askeri e?itim de dahil b?t?n e?itim usullerimizi defaten de?i?tirip yeni bir sistem var etmek zorunday?z.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Genelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhGenelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhMahkeme Ba?kan? Ak?ay, “Mevcut CD’lere g?re de b?yle bir plan yap?lmad??? ve b?yle bir toplant? yap?lmad???n? s?ylemek m?mk?n de?ildir” diyerek, bir darbe plan? yap?ld???n? ve davaya konu seminerin ilintili bir toplant? oldu?u d???ncesi ta??d???n? yans?t?yor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…12 Eyl?l'e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l’e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l darbecilerine soru?turma a?an Savc? Murat Demir, konu?tu. Demir’e g?re dava zamana??m?na girmez. Hukuk?ulara g?re ise durum daha farkl?…NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Erg?n KOB?'lere iki m?jde birden verdiErg?n KOB?’lere iki m?jde birden verdiSanayi ve Ticaret Bakan? Nihat Erg?n, yeni haz?rlad?klar? ‘Geli?en ??letmeler Piyasas? KOB? Destek Program?’ ile borsaya a??lacak KOB?’lere iki m?jde birden verdi.Minik Efe'nin ?l?m?nde bir garip savunmaMinik Efe’nin ?l?m?nde bir garip savunmaGe?en y?l okul tuvaletinde lavabonun k?r?lmas? sonucu bo?az? kesilerek ?len Efe Boz’un ?l?m?yle ilgili Valilik ve Milli E?itim tuhaf bir savunma yapt?.Tunus'ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta cami d???nda sokaklarda namaz k?lmak yasakland?. A??klamada, kanunlara uyulmas?n?n gereklili?i de vurguland?.‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’NATO devralana kadar Libya’daki koalisyon operasyonlar?n? y?neten Genaral Carter Ham, Libya’ya olas? bir kara harekat?yla ilgili ?arp?c? a??klamalarda bulundu.Pe?e, Fransa'da resmen yasaklan?yorPe?e, Fransa’da resmen yasaklan?yorFransa’da kamuya a??k yerlerde pe?e yasa?? pazartesi g?n? resmen ba?l?yor. Fransa’da yakla??k 2 bin kad?n?n pe?e takt??? tahmin ediliyor.Kafkas: R??t?, BJK'ye de?il sana yenildikKafkas: R??t?, BJK’ye de?il sana yenildikGaziantepspor Teknik Direkt?r? Kafkas’tan R??t?’ye ?vg?. Kafkas 3-0 kaybettikleri kupa ma?? sonras? R??t?ye gidip Be?ikta?’a de?il sana yenildik dedi…KKTC'li protestoculardan a??r tahrikKKTC’li protestoculardan a??r tahrikBa?bakan Erdo?an’?n sert tepki g?sterdi?i “Toplumsal Varolu?” mitinglerinin 3’?nc?s? d?n KKTC’nin ba?kenti Lefko?a’da yap?ld?. Mitingde b?y?k olaylar ??kt?.?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rt??lerin de, T?rklerin de i?ine d??t?kleri en b?y?k ??kmaz bu ?lkeyi kendilerine zindan eden, ellerine zincir, ayaklar?na pranga vuranlara kar?? de?il de, bu zincirleri k?ranlara kar?? ?a?k?n ?rdek misali ortak m?cadele verdikleridir.Cihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rCihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rEski Erzincan Ba?savc?s? Cihaner, d?n gazetelerde yer alan foto?raflarla ilgili, “Direnseydim toplumun genelini etkileyebilecek ?ok farkl? sonu?lar olurdu” dedi.

View the original article here

M�s�r’da askere ‘M�barek’ uyar�s�

14 Apr

Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Antalya, Bursa'y? evinde devirdiAntalya, Bursa’y? evinde devirdiZirve yar???ndan kopan Bursaspor, ge?en hafta Galatasaray’? yenerek ligin dibinden uzakla?an Antalyaspor’u konuk etti. Konuk ekip ?? puan? yine 3 golle ald?.Kupada avantaj Gen?ler'deKupada avantaj Gen?ler’deT?rkiye Kupas?’nda ?stanbul B.BLD-Gen?lerbirli?i yar? final ilk ma??nda kar?? kar??ya geldi. Ma?ta 1’i penalt?dan iki gol ve 1 de k?rm?z? kart vard?.CHP'de muhtemel liste ba?? adaylarCHP’de muhtemel liste ba?? adaylarK?l??daro?lu, Pazar g?n? Parti Meclisi’ne milletvekili aday listesini sunacak. K?l??daro?lu ?stanbul’dan aday. 101 milletvekilinden 30’unun listeye girmesi bekleniyor.Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.Windows 8'de bilmeniz gereken her?eyWindows 8’de bilmeniz gereken her?eySizin i?in en pop?ler i?letim sistemi Windows’un piyasaya Windows 8 olarak ??kmas? beklenen gelecek i?letim sistemiyle ilgili bilmeniz gereken her?ey.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!Hafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIHafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIT?rkiye, yine so?uk ve ya???l? havan?n etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren s?cakl?klar ?lke genelinde 5 ila 7 derece azalacak. G?n g?n b?lge b?lge hava:A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??l?? i?in son haz?rl?klar?n yap?ld??? ?stanbul Akvaryum’da, rutin temizlik s?ras?nda vakuma kap?l?p 3 dakika nefessiz kalan, 3 Y?ld?z Br?veli dalg??, 7 g?nd?r ya?am m?cadelesi veriyor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.Bug?n 5 yeni film vizyona giriyorBug?n 5 yeni film vizyona giriyorT?rk sinema izleyicisi, bu hafta 5 yeni filmle bulu?uyor. ??te vizyona girecen filmlerin konular? ve fragmanlar?:Filipinler'i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’de bir k?y ?nce yand? sonra sel sular? alt?nda kald?. ?nsanlar can?n?n derdini b?rak?p enkaz alt?ndan e?ya kurtarmaya ?al??t?. ??te o g?r?nt?ler:Tatl?ses Almanya'da ?zel odaya al?nd?Tatl?ses Almanya’da ?zel odaya al?nd?Bir s?re ?nce u?rad??? silahl? sald?r?da yaralanan ?brahim Tatl?ses’in Almanya’daki tedavisi s?r?yor. Tatl?ses yo?un bak?mdan ??kar?ld?. ?zel odaya al?nd?.NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Kosova'n?n lideri 'kad?n tu?general'Kosova’n?n lideri ‘kad?n tu?general’?? y?l ?nce ba??ms?zl???n? ilan eden Kosova’da Meclisi, 36 ya??ndaki Atifete Jahjaga’y? cumhurba?kan? olarak se?ti. B?ylece ?lkedeki siyasi kriz de bitti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!TBMM'de 23. D?nem sona erdiTBMM’de 23. D?nem sona erdi?ki refarandum ve kapsaml? bir anayasa de?i?ikli?i yapan 23. D?nem tarihe ge?ti.. MHP’li ?and?r, ’23. d?nem parlamentosu millete kar?? g?revini yapm??t?r’ dedi.Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Uluslararas? piyasalarda Londra Brent tipi ham petrol?n varil fiyat? 32 ay?n zirvesine ??kt?. Art?? sadece petrolde de?ildi. Alt?n da uluslararas? piyasalarda rekor k?rd?.T?rkiye'nin tercih etti?i oto rengiT?rkiye’nin tercih etti?i oto rengiD?nyada en yayg?n otomobil rengi g?m??. T?rkiye’de ise son be? y?lda trafi?e kayd? yap?lan her iki binek ara?tan birinin ruhsat?nda gri yaz?yor.AK Parti'de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de Erdo?an d???nda hangi isimlerin listeye girdi?i kesin de?il, bir ki?i hari?.

BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:GS ve TS'li taraftarlar? k?zd?racak g?rselGS ve TS’li taraftarlar? k?zd?racak g?rselFenerbah?eli taraftarlar?n sitesi ‘Antu.com’ Galatasaray-Trabzonspor ma?? ?ncesi iki tak?m?n taraftarlar?n? da k?zd?racak bir g?rsel haz?rlad?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis'te istemez?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis’te istemezBa??rt?l? oyuncu yoksa reyting de yok diyebildiniz mi ba??rt?l? ?al??an yoksa al??veri? de yok diyebildiniz mi?Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Mevcut e?itim sistemini ?slah etmekle vakit ?ld?rmeyelim. Askeri e?itim de dahil b?t?n e?itim usullerimizi defaten de?i?tirip yeni bir sistem var etmek zorunday?z.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Genelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhGenelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhMahkeme Ba?kan? Ak?ay, “Mevcut CD’lere g?re de b?yle bir plan yap?lmad??? ve b?yle bir toplant? yap?lmad???n? s?ylemek m?mk?n de?ildir” diyerek, bir darbe plan? yap?ld???n? ve davaya konu seminerin ilintili bir toplant? oldu?u d???ncesi ta??d???n? yans?t?yor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…12 Eyl?l'e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l’e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l darbecilerine soru?turma a?an Savc? Murat Demir, konu?tu. Demir’e g?re dava zamana??m?na girmez. Hukuk?ulara g?re ise durum daha farkl?…NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Erg?n KOB?'lere iki m?jde birden verdiErg?n KOB?’lere iki m?jde birden verdiSanayi ve Ticaret Bakan? Nihat Erg?n, yeni haz?rlad?klar? ‘Geli?en ??letmeler Piyasas? KOB? Destek Program?’ ile borsaya a??lacak KOB?’lere iki m?jde birden verdi.Minik Efe'nin ?l?m?nde bir garip savunmaMinik Efe’nin ?l?m?nde bir garip savunmaGe?en y?l okul tuvaletinde lavabonun k?r?lmas? sonucu bo?az? kesilerek ?len Efe Boz’un ?l?m?yle ilgili Valilik ve Milli E?itim tuhaf bir savunma yapt?.Tunus'ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta cami d???nda sokaklarda namaz k?lmak yasakland?. A??klamada, kanunlara uyulmas?n?n gereklili?i de vurguland?.‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’NATO devralana kadar Libya’daki koalisyon operasyonlar?n? y?neten Genaral Carter Ham, Libya’ya olas? bir kara harekat?yla ilgili ?arp?c? a??klamalarda bulundu.Pe?e, Fransa'da resmen yasaklan?yorPe?e, Fransa’da resmen yasaklan?yorFransa’da kamuya a??k yerlerde pe?e yasa?? pazartesi g?n? resmen ba?l?yor. Fransa’da yakla??k 2 bin kad?n?n pe?e takt??? tahmin ediliyor.Kafkas: R??t?, BJK'ye de?il sana yenildikKafkas: R??t?, BJK’ye de?il sana yenildikGaziantepspor Teknik Direkt?r? Kafkas’tan R??t?’ye ?vg?. Kafkas 3-0 kaybettikleri kupa ma?? sonras? R??t?ye gidip Be?ikta?’a de?il sana yenildik dedi…KKTC'li protestoculardan a??r tahrikKKTC’li protestoculardan a??r tahrikBa?bakan Erdo?an’?n sert tepki g?sterdi?i “Toplumsal Varolu?” mitinglerinin 3’?nc?s? d?n KKTC’nin ba?kenti Lefko?a’da yap?ld?. Mitingde b?y?k olaylar ??kt?.?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rt??lerin de, T?rklerin de i?ine d??t?kleri en b?y?k ??kmaz bu ?lkeyi kendilerine zindan eden, ellerine zincir, ayaklar?na pranga vuranlara kar?? de?il de, bu zincirleri k?ranlara kar?? ?a?k?n ?rdek misali ortak m?cadele verdikleridir.Cihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rCihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rEski Erzincan Ba?savc?s? Cihaner, d?n gazetelerde yer alan foto?raflarla ilgili, “Direnseydim toplumun genelini etkileyebilecek ?ok farkl? sonu?lar olurdu” dedi.

View the original article here

SGK m�d�r�n� �ld�ren S�nnet�io�lu tutukland�

13 Apr

Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Antalya, Bursa'y? evinde devirdiAntalya, Bursa’y? evinde devirdiZirve yar???ndan kopan Bursaspor, ge?en hafta Galatasaray’? yenerek ligin dibinden uzakla?an Antalyaspor’u konuk etti. Konuk ekip ?? puan? yine 3 golle ald?.Kupada avantaj Gen?ler'deKupada avantaj Gen?ler’deT?rkiye Kupas?’nda ?stanbul B.BLD-Gen?lerbirli?i yar? final ilk ma??nda kar?? kar??ya geldi. Ma?ta 1’i penalt?dan iki gol ve 1 de k?rm?z? kart vard?.CHP'de muhtemel liste ba?? adaylarCHP’de muhtemel liste ba?? adaylarK?l??daro?lu, Pazar g?n? Parti Meclisi’ne milletvekili aday listesini sunacak. K?l??daro?lu ?stanbul’dan aday. 101 milletvekilinden 30’unun listeye girmesi bekleniyor.Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.Windows 8'de bilmeniz gereken her?eyWindows 8’de bilmeniz gereken her?eySizin i?in en pop?ler i?letim sistemi Windows’un piyasaya Windows 8 olarak ??kmas? beklenen gelecek i?letim sistemiyle ilgili bilmeniz gereken her?ey.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!Hafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIHafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIT?rkiye, yine so?uk ve ya???l? havan?n etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren s?cakl?klar ?lke genelinde 5 ila 7 derece azalacak. G?n g?n b?lge b?lge hava:A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??l?? i?in son haz?rl?klar?n yap?ld??? ?stanbul Akvaryum’da, rutin temizlik s?ras?nda vakuma kap?l?p 3 dakika nefessiz kalan, 3 Y?ld?z Br?veli dalg??, 7 g?nd?r ya?am m?cadelesi veriyor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.Bug?n 5 yeni film vizyona giriyorBug?n 5 yeni film vizyona giriyorT?rk sinema izleyicisi, bu hafta 5 yeni filmle bulu?uyor. ??te vizyona girecen filmlerin konular? ve fragmanlar?:Filipinler'i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’de bir k?y ?nce yand? sonra sel sular? alt?nda kald?. ?nsanlar can?n?n derdini b?rak?p enkaz alt?ndan e?ya kurtarmaya ?al??t?. ??te o g?r?nt?ler:Tatl?ses Almanya'da ?zel odaya al?nd?Tatl?ses Almanya’da ?zel odaya al?nd?Bir s?re ?nce u?rad??? silahl? sald?r?da yaralanan ?brahim Tatl?ses’in Almanya’daki tedavisi s?r?yor. Tatl?ses yo?un bak?mdan ??kar?ld?. ?zel odaya al?nd?.NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Kosova'n?n lideri 'kad?n tu?general'Kosova’n?n lideri ‘kad?n tu?general’?? y?l ?nce ba??ms?zl???n? ilan eden Kosova’da Meclisi, 36 ya??ndaki Atifete Jahjaga’y? cumhurba?kan? olarak se?ti. B?ylece ?lkedeki siyasi kriz de bitti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!TBMM'de 23. D?nem sona erdiTBMM’de 23. D?nem sona erdi?ki refarandum ve kapsaml? bir anayasa de?i?ikli?i yapan 23. D?nem tarihe ge?ti.. MHP’li ?and?r, ’23. d?nem parlamentosu millete kar?? g?revini yapm??t?r’ dedi.Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Uluslararas? piyasalarda Londra Brent tipi ham petrol?n varil fiyat? 32 ay?n zirvesine ??kt?. Art?? sadece petrolde de?ildi. Alt?n da uluslararas? piyasalarda rekor k?rd?.T?rkiye'nin tercih etti?i oto rengiT?rkiye’nin tercih etti?i oto rengiD?nyada en yayg?n otomobil rengi g?m??. T?rkiye’de ise son be? y?lda trafi?e kayd? yap?lan her iki binek ara?tan birinin ruhsat?nda gri yaz?yor.AK Parti'de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de Erdo?an d???nda hangi isimlerin listeye girdi?i kesin de?il, bir ki?i hari?.

BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:GS ve TS'li taraftarlar? k?zd?racak g?rselGS ve TS’li taraftarlar? k?zd?racak g?rselFenerbah?eli taraftarlar?n sitesi ‘Antu.com’ Galatasaray-Trabzonspor ma?? ?ncesi iki tak?m?n taraftarlar?n? da k?zd?racak bir g?rsel haz?rlad?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis'te istemez?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis’te istemezBa??rt?l? oyuncu yoksa reyting de yok diyebildiniz mi ba??rt?l? ?al??an yoksa al??veri? de yok diyebildiniz mi?Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Mevcut e?itim sistemini ?slah etmekle vakit ?ld?rmeyelim. Askeri e?itim de dahil b?t?n e?itim usullerimizi defaten de?i?tirip yeni bir sistem var etmek zorunday?z.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Genelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhGenelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhMahkeme Ba?kan? Ak?ay, “Mevcut CD’lere g?re de b?yle bir plan yap?lmad??? ve b?yle bir toplant? yap?lmad???n? s?ylemek m?mk?n de?ildir” diyerek, bir darbe plan? yap?ld???n? ve davaya konu seminerin ilintili bir toplant? oldu?u d???ncesi ta??d???n? yans?t?yor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…12 Eyl?l'e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l’e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l darbecilerine soru?turma a?an Savc? Murat Demir, konu?tu. Demir’e g?re dava zamana??m?na girmez. Hukuk?ulara g?re ise durum daha farkl?…NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Erg?n KOB?'lere iki m?jde birden verdiErg?n KOB?’lere iki m?jde birden verdiSanayi ve Ticaret Bakan? Nihat Erg?n, yeni haz?rlad?klar? ‘Geli?en ??letmeler Piyasas? KOB? Destek Program?’ ile borsaya a??lacak KOB?’lere iki m?jde birden verdi.Minik Efe'nin ?l?m?nde bir garip savunmaMinik Efe’nin ?l?m?nde bir garip savunmaGe?en y?l okul tuvaletinde lavabonun k?r?lmas? sonucu bo?az? kesilerek ?len Efe Boz’un ?l?m?yle ilgili Valilik ve Milli E?itim tuhaf bir savunma yapt?.Tunus'ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta cami d???nda sokaklarda namaz k?lmak yasakland?. A??klamada, kanunlara uyulmas?n?n gereklili?i de vurguland?.‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’NATO devralana kadar Libya’daki koalisyon operasyonlar?n? y?neten Genaral Carter Ham, Libya’ya olas? bir kara harekat?yla ilgili ?arp?c? a??klamalarda bulundu.Pe?e, Fransa'da resmen yasaklan?yorPe?e, Fransa’da resmen yasaklan?yorFransa’da kamuya a??k yerlerde pe?e yasa?? pazartesi g?n? resmen ba?l?yor. Fransa’da yakla??k 2 bin kad?n?n pe?e takt??? tahmin ediliyor.Kafkas: R??t?, BJK'ye de?il sana yenildikKafkas: R??t?, BJK’ye de?il sana yenildikGaziantepspor Teknik Direkt?r? Kafkas’tan R??t?’ye ?vg?. Kafkas 3-0 kaybettikleri kupa ma?? sonras? R??t?ye gidip Be?ikta?’a de?il sana yenildik dedi…KKTC'li protestoculardan a??r tahrikKKTC’li protestoculardan a??r tahrikBa?bakan Erdo?an’?n sert tepki g?sterdi?i “Toplumsal Varolu?” mitinglerinin 3’?nc?s? d?n KKTC’nin ba?kenti Lefko?a’da yap?ld?. Mitingde b?y?k olaylar ??kt?.?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rt??lerin de, T?rklerin de i?ine d??t?kleri en b?y?k ??kmaz bu ?lkeyi kendilerine zindan eden, ellerine zincir, ayaklar?na pranga vuranlara kar?? de?il de, bu zincirleri k?ranlara kar?? ?a?k?n ?rdek misali ortak m?cadele verdikleridir.Cihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rCihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rEski Erzincan Ba?savc?s? Cihaner, d?n gazetelerde yer alan foto?raflarla ilgili, “Direnseydim toplumun genelini etkileyebilecek ?ok farkl? sonu?lar olurdu” dedi.

View the original article here

Erdo�an konu�tu, isyanc�lar yumu�ad�

13 Apr

Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Antalya, Bursa'y? evinde devirdiAntalya, Bursa’y? evinde devirdiZirve yar???ndan kopan Bursaspor, ge?en hafta Galatasaray’? yenerek ligin dibinden uzakla?an Antalyaspor’u konuk etti. Konuk ekip ?? puan? yine 3 golle ald?.Kupada avantaj Gen?ler'deKupada avantaj Gen?ler’deT?rkiye Kupas?’nda ?stanbul B.BLD-Gen?lerbirli?i yar? final ilk ma??nda kar?? kar??ya geldi. Ma?ta 1’i penalt?dan iki gol ve 1 de k?rm?z? kart vard?.CHP'de muhtemel liste ba?? adaylarCHP’de muhtemel liste ba?? adaylarK?l??daro?lu, Pazar g?n? Parti Meclisi’ne milletvekili aday listesini sunacak. K?l??daro?lu ?stanbul’dan aday. 101 milletvekilinden 30’unun listeye girmesi bekleniyor.Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.Windows 8'de bilmeniz gereken her?eyWindows 8’de bilmeniz gereken her?eySizin i?in en pop?ler i?letim sistemi Windows’un piyasaya Windows 8 olarak ??kmas? beklenen gelecek i?letim sistemiyle ilgili bilmeniz gereken her?ey.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!Hafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIHafta sonu hava nas?l olacak? HAR?TALIT?rkiye, yine so?uk ve ya???l? havan?n etkisine girecek. Hafta sonundan itibaren s?cakl?klar ?lke genelinde 5 ila 7 derece azalacak. G?n g?n b?lge b?lge hava:A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??lacak dev akvaryumda dalg?? vurgun yedi!A??l?? i?in son haz?rl?klar?n yap?ld??? ?stanbul Akvaryum’da, rutin temizlik s?ras?nda vakuma kap?l?p 3 dakika nefessiz kalan, 3 Y?ld?z Br?veli dalg??, 7 g?nd?r ya?am m?cadelesi veriyor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.Bug?n 5 yeni film vizyona giriyorBug?n 5 yeni film vizyona giriyorT?rk sinema izleyicisi, bu hafta 5 yeni filmle bulu?uyor. ??te vizyona girecen filmlerin konular? ve fragmanlar?:Filipinler'i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’i ?nce yang?n sonra sel vurdu!Filipinler’de bir k?y ?nce yand? sonra sel sular? alt?nda kald?. ?nsanlar can?n?n derdini b?rak?p enkaz alt?ndan e?ya kurtarmaya ?al??t?. ??te o g?r?nt?ler:Tatl?ses Almanya'da ?zel odaya al?nd?Tatl?ses Almanya’da ?zel odaya al?nd?Bir s?re ?nce u?rad??? silahl? sald?r?da yaralanan ?brahim Tatl?ses’in Almanya’daki tedavisi s?r?yor. Tatl?ses yo?un bak?mdan ??kar?ld?. ?zel odaya al?nd?.NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Kosova'n?n lideri 'kad?n tu?general'Kosova’n?n lideri ‘kad?n tu?general’?? y?l ?nce ba??ms?zl???n? ilan eden Kosova’da Meclisi, 36 ya??ndaki Atifete Jahjaga’y? cumhurba?kan? olarak se?ti. B?ylece ?lkedeki siyasi kriz de bitti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!TBMM'de 23. D?nem sona erdiTBMM’de 23. D?nem sona erdi?ki refarandum ve kapsaml? bir anayasa de?i?ikli?i yapan 23. D?nem tarihe ge?ti.. MHP’li ?and?r, ’23. d?nem parlamentosu millete kar?? g?revini yapm??t?r’ dedi.Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Petrol zirveyi g?rd? alt?n rekor k?rd?Uluslararas? piyasalarda Londra Brent tipi ham petrol?n varil fiyat? 32 ay?n zirvesine ??kt?. Art?? sadece petrolde de?ildi. Alt?n da uluslararas? piyasalarda rekor k?rd?.T?rkiye'nin tercih etti?i oto rengiT?rkiye’nin tercih etti?i oto rengiD?nyada en yayg?n otomobil rengi g?m??. T?rkiye’de ise son be? y?lda trafi?e kayd? yap?lan her iki binek ara?tan birinin ruhsat?nda gri yaz?yor.AK Parti'de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de 2 ki?inin yeri garantiAK Parti’de Erdo?an d???nda hangi isimlerin listeye girdi?i kesin de?il, bir ki?i hari?.

BDP'den imama itaatsizlik eylemiBDP’den imama itaatsizlik eylemiG?neydo?u’da BDP’nin ‘devletin imam?n?n arkas?nda namaz k?lmay?n’ ?a?r?s?na uyanlar namaz? meydanlarda k?ld?. Cuma namaz? k?lma eyleminden sonra, olaylar ??kt?.Ar?n?'? k?zd?ran G?len sorusuAr?n?’? k?zd?ran G?len sorusuT?rkiye’nin Washington B?y?kel?ili?inde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan B?lent Ar?n?, bir gazetecinin sorusuna tepki g?sterdi ve imal? konu?tu..K?l??, Bah?eli'ye 9 ???k hesab? yapt?K?l??, Bah?eli’ye 9 ???k hesab? yapt?Ak Parti Grup Ba?kan Vekili Suat K?l??, twitter’?n h?zl? isimlerinden! Bu sabah twitter’da Bah?eli’ye iktidar hesab? ?nerdi K?l??’?n Bah?eli’ye hesap ?nerisi ??yle:GS ve TS'li taraftarlar? k?zd?racak g?rselGS ve TS’li taraftarlar? k?zd?racak g?rselFenerbah?eli taraftarlar?n sitesi ‘Antu.com’ Galatasaray-Trabzonspor ma?? ?ncesi iki tak?m?n taraftarlar?n? da k?zd?racak bir g?rsel haz?rlad?.Evlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakEvlili?e kurulan tuzak ve kocay? anlamakE?itimle iyi bir e? olmay? ??renebiliriz. G?n?m?zde ?zellikle bu e?itime ihtiya? var; ??nk? evlilik ?zerine ?ok tuzak var.'Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek'‘Konu?ur gibi yapay?m sen de ?ek’CHP’li vekil mecliste konu?uyormu? gibi yapt? di?er CHP’li vekil de o an? kaydetti.Samsun'da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da k?pe?e dayak vah?eti V?DEOSamsun’da, iki ki?inin ba?lad?klar? bir k?pe?i d?vmesi cep telefonu kameras? taraf?ndan kaydedildi. Vah?et dolu g?r?nt?ler ‘bu nas?l insanl?k’ sorusunu sordurdu.?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis'te istemez?slamc? d??lad??? ?rt?l?y? Meclis’te istemezBa??rt?l? oyuncu yoksa reyting de yok diyebildiniz mi ba??rt?l? ?al??an yoksa al??veri? de yok diyebildiniz mi?Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Algoritmadan ba?kan?n o?lu ??kt?!Bitlis’in Adilcevaz il?esinde, medyana, algoritmaya gerek kalmad?, belediyenin ‘Felsefeci itfaiyeci’ ihtiyac?n?n s?rr? ?abuk ??z?ld?.E?ini 'k?rd???m' gibi seven Peygamber!E?ini ‘k?rd???m’ gibi seven Peygamber!Her ikisi de evlilikleri boyunca iki arkada?, iki sevgili, iki dost ve muhabbet el?isi gibi birbirlerine elbise ve g?lge oldular!Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ak Parti listesinde s?rpriz isimler iddias?Ba?bakan Erdo?an, son grup toplant?s?ndan sonra genel merkezde partisinin milletvekili adaylar?n? belirlemek i?in kampa ?ekildi. Kulislerde ilgin? bilgiler var.Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Cevap ver ey ?ok de?erli Galatasaray?Sizler bu tabloyu hak etti?inize inan?yor musunuz?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Hangi insan? nas?l e?itmeli?Mevcut e?itim sistemini ?slah etmekle vakit ?ld?rmeyelim. Askeri e?itim de dahil b?t?n e?itim usullerimizi defaten de?i?tirip yeni bir sistem var etmek zorunday?z.?DO'da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’da a??k artt?rma s?reci bitti?DO’nun ?zelle?tirmesinde Elemeli turda Y?ld?r?m Holding; a??k art?rmada Deniz Turizm Yat?r?mlar?-Stena Yat?r?m Holding ?ekildi. ?haleyi Torunlarla ?eki?en Tepe-Akfen ald?.SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? ?ld?r?ld?SGK Mu?la ?l M?d?r? Naci ?ahin, il m?d?rl???nde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. 4 m?d?r? rehin alan sald?rgan teslim oldu. ??te t?m ayr?nt?lar:Genelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhGenelkurmay’?n a??klamas? ve karardaki ?erhMahkeme Ba?kan? Ak?ay, “Mevcut CD’lere g?re de b?yle bir plan yap?lmad??? ve b?yle bir toplant? yap?lmad???n? s?ylemek m?mk?n de?ildir” diyerek, bir darbe plan? yap?ld???n? ve davaya konu seminerin ilintili bir toplant? oldu?u d???ncesi ta??d???n? yans?t?yor.?mamlardan Demirta?'?n s?zlerine tepki?mamlardan Demirta?’?n s?zlerine tepkiDiyanet-Sen Genel Ba?kan? Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n imamlarla ilgili s?zlerine tepki g?sterdi.Kozmopolit bir ?ehir: MelbourneKozmopolit bir ?ehir: MelbourneBenzincilerde ve marketlerde eleman yok. Benzinciye gidiyor, kredi kart?n?zla ?demenizi yap?yorsunuz…12 Eyl?l'e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l’e yarg? yolu g?z?kt? netekim!12 Eyl?l darbecilerine soru?turma a?an Savc? Murat Demir, konu?tu. Demir’e g?re dava zamana??m?na girmez. Hukuk?ulara g?re ise durum daha farkl?…NASA 'benzeri g?r?lmemi?' patlama kaydettiNASA ‘benzeri g?r?lmemi?’ patlama kaydettiNASA taraf?ndan D?nya’dan 3,8 milyar ???k y?l? mesafedeki bir galakside, daha ?nce benzeri g?r?lmemi? g??te bir gama ???n? patlamas? g?r?nt?lendi.Erg?n KOB?'lere iki m?jde birden verdiErg?n KOB?’lere iki m?jde birden verdiSanayi ve Ticaret Bakan? Nihat Erg?n, yeni haz?rlad?klar? ‘Geli?en ??letmeler Piyasas? KOB? Destek Program?’ ile borsaya a??lacak KOB?’lere iki m?jde birden verdi.Minik Efe'nin ?l?m?nde bir garip savunmaMinik Efe’nin ?l?m?nde bir garip savunmaGe?en y?l okul tuvaletinde lavabonun k?r?lmas? sonucu bo?az? kesilerek ?len Efe Boz’un ?l?m?yle ilgili Valilik ve Milli E?itim tuhaf bir savunma yapt?.Tunus'ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta sokaklarda namaz yasakTunus’ta cami d???nda sokaklarda namaz k?lmak yasakland?. A??klamada, kanunlara uyulmas?n?n gereklili?i de vurguland?.‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’‘ABD Libya’ya asker g?nderebilir’NATO devralana kadar Libya’daki koalisyon operasyonlar?n? y?neten Genaral Carter Ham, Libya’ya olas? bir kara harekat?yla ilgili ?arp?c? a??klamalarda bulundu.Pe?e, Fransa'da resmen yasaklan?yorPe?e, Fransa’da resmen yasaklan?yorFransa’da kamuya a??k yerlerde pe?e yasa?? pazartesi g?n? resmen ba?l?yor. Fransa’da yakla??k 2 bin kad?n?n pe?e takt??? tahmin ediliyor.Kafkas: R??t?, BJK'ye de?il sana yenildikKafkas: R??t?, BJK’ye de?il sana yenildikGaziantepspor Teknik Direkt?r? Kafkas’tan R??t?’ye ?vg?. Kafkas 3-0 kaybettikleri kupa ma?? sonras? R??t?ye gidip Be?ikta?’a de?il sana yenildik dedi…KKTC'li protestoculardan a??r tahrikKKTC’li protestoculardan a??r tahrikBa?bakan Erdo?an’?n sert tepki g?sterdi?i “Toplumsal Varolu?” mitinglerinin 3’?nc?s? d?n KKTC’nin ba?kenti Lefko?a’da yap?ld?. Mitingde b?y?k olaylar ??kt?.?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO?in usul? ?arpma i?lemi! V?DEO??lerinde uygulad?klar? s?rad??? y?ntemlerle d?nyay? kendisine hayran b?rakan ?inliler, ?arpma i?lemi yaparken de farkl? bir yol izliyor. ?zleyin!K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rtlerin ve T?rklerin kendileriyle imtihan?K?rt??lerin de, T?rklerin de i?ine d??t?kleri en b?y?k ??kmaz bu ?lkeyi kendilerine zindan eden, ellerine zincir, ayaklar?na pranga vuranlara kar?? de?il de, bu zincirleri k?ranlara kar?? ?a?k?n ?rdek misali ortak m?cadele verdikleridir.Cihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rCihaner: O foto?raflar e?kiyal???n ispat?d?rEski Erzincan Ba?savc?s? Cihaner, d?n gazetelerde yer alan foto?raflarla ilgili, “Direnseydim toplumun genelini etkileyebilecek ?ok farkl? sonu?lar olurdu” dedi.

View the original article here